از جانب: اطلاعات مورد نیاز
به:
  • Miss. Cheng (Shenzhen Novgen Digital Energy Co., Ltd) آخرین ورود : 0 ساعت ها 19 دقایق پیش
موضوع:
موضوع شما باید بین 10-255 کاراکتر باشد.
پیام:
پیام خود را باید بین 20-3،000 کاراکتر باشد.
تلفن:
قیمت   پرداخت 
به عنوان مثال 10000 / رایانه های شخصی
مشخصات   توضیحات شرکت   زمان تحویل